Menu

VB tilgodeses af "Idræt for Alle" puljen

20. december 2012 kl. 16:44
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND har blandt mange fokusområder, at fremme integrationen af nydanskere i foreningslivet.
Derfor har vi søgt "Idræt for Alle" puljen med det formål at opkvalificere vores trænere/dommere med anden etnisk baggrund. Ansøgningen blev positivt modtaget af DANMARKS IDRÆTS-FORBUND og vi fik bevilget

  Kr. 9.000,-  

Beløbet gør det muligt at sende to ungdomstrænere på B1-Træner kursus samt en dommer på DBU Dommer kursus. Stor tak til DIF og specielt udviklingskonsulent Lars Kruse for at vi kom i betragtning til denne pulje.