Menu

Skattefri godtgørelser

Skattefri godtgørelse til frivillige

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i fodboldklubben.

I oversigten herunder kan du se ajourførte takster, der ifølge SKAT er gældende for 2021.

Telefon- og internetudgifter: Maks. 2.400 kr. pr. år.
Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder m.v.): Maks. 1.450 kr. pr. år.
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lignende: Maks. 2.000 kr. pr. år.
Befordringsgodtgørelse ved kørsel for foreningen i egen bil eller på motorcykel: 0-20.000 km: 3,44 kr. pr. km. 
Over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km.
Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst fem timers varighed: Maks. 80 kr. pr. dag.
Idrætsdommere: 250 kr. pr. kamp, max. 500 kr. pr. dag 


Uden at vise bilag kan de frivillige, ulønnede trænere og ledere få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. Der kan udbetales op til 5.850 kr. pr. år i skattefri godtgørelse. 

Alternativet til skattefri godtgørelse
Der er ikke noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale lavere skattefri godtgørelser end de ovenstående priser.

Men man skal være opmærksom på, at alle udbetalte godtgørelser, der overstiger de nævnte satser, er skattepligtige.

Alternativet til udbetaling af skattefri godtgørelser er dækning af udgifter efter regning – det vil sige med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Yderligere oplysninger
Se www.skat.dk