Menu

Udviklingsprojektet 'Social balance i Værebro Park'

image
21. september 2013 kl. 03:15
Værebro Boldklub vil gerne være en del af dette projekt og derfor vil vi gerne beskrive de udfordringer dagligdagen består af. Desuden give et bud på den rolle vi realistisk kan udfylde i dette store projekt samt hvad det i givet fald vil kræve.

Værebro Boldklub er i dag multikulturel samt arbejder for integration igennem fodbold. Næsten halvdelen af de 7-15-årige børn spiller fodbold i Danmark og det er den populæreste idrætsgren blandt børn. Denne popularitet udnytter vi til også at fokusere meget på motorisk træning. Børn med motoriske problemer, som dårlig balance eller koordination, får ofte problemer med læse- og skriveindlæring senere i skolen. I Værebro Park bor ca. 2.700 og en relativt høj andel er ressourcesvage borgere mht. økonomisk formåen, uddannelse etc. Derfor har vi et af storkøbenhavns billigste kontingenter for at børn skal have mulighed for at spille fodbold samt knytte alternative venskaber. Klubben bygger ikke på elitære principper som f.eks. AB, men fokuserer på at børn får nogle oplevelser igennem fodbold og ikke frasorteres på grund af manglende talent. Vi tilmelder typisk holdene til rækker hvor der også er en vis sandsynlighed for sportslig succes, så fælleskabet udbygges og styrkes igennem succesoplevelser. 


 
Byrådspolitikeren Cheri-Mae Marlena Williamson har i  forbindelse med budgetforhandlingerne arbejdet for at VB 1968 får en kunstgræsbane, så ungdommen i Værebro Park har mulighed for at dyrke sport hele året lokalt.