Menu

Værebro BK nævnes i budgetaftalen for 2014-2017

image
11. oktober 2013 kl. 22:50
Den 19. september underskrev Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en budgetaftale for 2014-2017

Ved budgetforhandlingerne argumenterede Cheri-Mae Marlena Williamson fra Det Radikale Venstre for en kunstgræsbane til Værebro Park. Det lykkedes dog ikke at få med i budgetaftalen i denne omgang, men Værebro BK blev nævnt i forbindelse med udviklingsprojektet 'Social balance i Værebro Park'.

   
Cheri-Mae Marlena Williamson

..... Anvendelsen af midlerne skal ske i overensstemmelse med de øvrige indsatser i Høje Gladsaxe og Værebro, men kan herudover også anvendes til yderligere sportsaktiviteter i området herunder til etablering af eksempelvis "street" fodboldbane og til renovering af Værebro BK's klubhus.

AB har igennem flere år søgt om en kunstgræsbane og denne gang lykkedes det så endelig for dem. Der afsættes 0.5 mio. kr. i 2014 og 6.0 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane ved AB Skovdiget. I forbindelse med etablering af anlægget forudsættes det, at Værebro BK også kan benytte banen i en del af tiden. Fordelingen af bane tid sker efter nærmere aftale mellem de to klubber. Dvs. at Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) ikke er ansvarlig for baneallokeringen i dette tilfælde.

Værebro BK indgik i 'Klubfællesskabet' med AB i juli måned, som blandt andet er et talentudviklingsprojekt. Den nye kunstgræsbane kan forhåbentlig styrke dette samarbejde yderligere, til glæde for Værebro BK's medlemmer der ønsker at videreudvikle deres talent. Der er ingen tvivl om at vi går en spændende tid i møde, med masser af muligheder for at skabe noget attraktivt for ungdommen i Værebro Park.