Menu

Nyt om omklædnings- og badefaciliteter

16. oktober 2016 kl. 10:15

Vores ansøgning blev først forelagt til orientering for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 5. april 2016. Herefter blev ansøgningen behandlet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på deres møde den 7. juni 2016. Her er referatet fra mødet. Kort fortalt blev der ikke fremsat anlægsønske i forhold til etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter for VB 1968. Dog indstillede udvalget at sagen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget med forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for skoleklub, dyre- og hestehold, hvori omklædningsfaciliteter til VB 1968 vil indgå.

Børne- og Undervisningsudvalget afholdt møde den 21. juni 2016 hvor man medtog muligheden for etablering af omklædningsfaciliteter til VB 1968. Desuden fik man forlænget dispensationen for badecontainerne under henvisning til at der ville blive etableret en mere permanent løsning. Her er referatet fra mødet.

Der er siden behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget blevet nedsat en arbejdsgruppe med forskellige repræsentanter fra Rådhuset. Den foreløbige tids- og procesplan  siger at den samlede helhedsplan skal behandles i Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2017 og at VB 1968 vil blive inddraget undervejs i processen. Så der er stadigvæk håb om en løsning...

Her er ansøgningen vi indsendte den 21. januar 2016. Efterfølgende blev ansøgningen behandlet af administrationen i Kultur, Fritid og Unge. Her er referatet fra dette møde.