Menu

DIF get2sport anerkendelse

image
12. december 2017 kl. 22:02

Vi har løbende været i dialog med Lars Kruse fra DIF get2sport efter det ikke lykkedes at blive en get2sport fodboldklub med støtte fra DIF get2sport og forvaltningen indenfor Idrætsområdet. Lars har så alligevel tildelt kr. 33.000,- til VB 1968 med en forventning om et styrket samarbejde med boligområdet Værebro Park gennem eksempelvis satellit idræt i boligområdet Værebro Park.
Endvidere skal midlerne ses som et middel til fastholdelse og udvikling af VB 1968.
Midlerne kan bruges indenfor følgende budget ramme:
1. Ca. kr. 10.000,- som driftstilskud til indkøb af rekvisitter (bolde - T-shirt - kamptøj). DIF get2sport logo på køb af T-shirt – kamptøj
2. Ca. kr. 10.000,- til jeres pigeafdeling til at styrke fastholdelse. Midlerne kan bruges til drift og trænerhonorar.
3. Ca. kr. 5.000,- til sociale aktiviteter i klubregi (eks. fælles spisning - træningsweekend)
4. Ca. kr. 8.000 til trænerhonorar.

Man bliver bare rigtig glad i låget når det hårde arbejde med at afvikle get2sport Fodboldskole igennem 6 år anerkendes på denne måde. Et arbejde som de unge i Værebro Park har en kæmpestor del af æren for. 1 2 Værebro...