Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2017

12. februar 2017 kl. 19:31
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 19:00 i VÆREBRO PARK (Lokale A)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.

    Kommer senere...

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.

     Kommer senere...

     Dog ser regnskabet godt ud og det er i skrivende stund ved at blive revideret af en statsautoriseret revisor.

6. Sheref Bargholz er på valg og ønsker ikke at genopstille. Mustafa Duch ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.

7. Leif Andersen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.

8. Jan Harpøth Sørensen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.

9. Valg af to nye suppleanter. Anders Sukstorf og Sheref Bargholz opstiller som suppleanter.

10. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.

       Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie Sørensen opstiller som revisorsuppleant.

11. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).

12. Eventuelt.

 

Vi spiser aftensmad kl. 17:30 i Værebro Pizza.

Her kan du læse referatet fra den Ordinære Generalforsamling