Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

08. februar 2018 kl. 06:24
Den afholdes tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00 i klubbens opholdsrum.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.
 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
 6. Kamran Azam er på valg og genopstiller til bestyrelsen.
 7. Jørgen Franck er på valg og genopstiller til bestyrelsen.
 8. Valg af to nye suppleanter. Anders Sukstorf og Mustafa Duch opstiller som suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie Sørensen genopstiller som revisorsuppleant.
 10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
 11. Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Franck
Her kan du læse referatet fra den Ordinære Generalforsamling