Menu

Infrastrukturplanen

02. oktober 2018 kl. 20:55

Den 1. oktober blev den nye infrastrukturplan præsenteret i salen. Oplægget er en 11-mands bane ved stykket der skråner ned mod blok 2, så vi mister 8-mands og 5-mands banerne. Klubhuset fjernes og placeres sandsynligvis nede foran blok 2 hvor institutionerne ligger idag. Så vi får en meget central placering i Værebro Park. Byggeriet planlægges startet i 2022, men enkeltstående arbejder kan allerede påbegyndes medio 2019. Jeg stillede følgende spørgsmål til panelet:
1. Belastningen af 11-mands banen vil være meget stor og derfor vil jeg bede om at en kunstgræs løsning overvejes.
2. Indstillede til at der laves andre multibaner hvor der også kan spilles fodbold. 
3. En placering af bane og klubhus tættere på skolen bør overvejes så parkering naturligt kan foregå ovre på skolen i stedet for i selve Værebro Park, hvilket kan reducere kravet til P-pladser. Hvis det bliver en kunstgræsbane så kan det også give problemer med belysning så tæt på blokkene. Vi kan bedre benytte badefaciliteter på skolen og har kortere til banerne på AB.
Der udleveres en temaavis den 2. oktober til alle husstande og der opstilles en campingvogn nede ved beboerhuset hvor avisen også udleveres.

Stemmefordelingen til Afdelingsmødet den 1. november 2018, omhandlende forslag til den nye infrastrukturplan, fordelte sig således:

Ja stemmer = 269

Nej stemmer = 362
Blanke stemmer= 8
Ugyldige stemmer = 3

Antal stemmer i alt = 642

Værebro Parks beboere har hermed stemt "Nej" til forslaget om den nye infrastrukturplan.