Menu

Genåbning af indendørs foreningsaktiviteter 21. og 26 april 2021 for børn og unge under 18 år og idræt for voksne over 70 år

image
23. april 2021 kl. 20:52

Kære foreninger i Gladsaxe

Regeringen har 15. april 2021 justeret planen for genåbningen gældende fra 21. april. Det betyder, at vi med stor glæde igen kan åbne for organiseret indendørs idræts- og fritidsliv. I Gladsaxe vil genåbningen ske i to tempi:

 • 21. april åbnes der for indendørs aktivitet for børn og unge under 18 år uden coronapas, og idræt for voksne over 70 år med coronapas, på Idrætsanlæggene i Gladsaxe
 • 26. april åbnes der for indendørs foreningsaktiviteter på skolerne. Den senere åbning skyldes at der er forhold på skolerne, som gør at det ikke er muligt at åbne for alle lokaler/sale. F.eks. er der etableret testcentre på alle skoler og enkelte skoler/lokaler gennemgår renovering

Derudover:

 • Forsamlingsloftet indendørs er 25 personer for børn under 18 år og 10 personer for de 70+-årige
 • Indendørs idrætsfaciliteter, som f.eks. svømmehallerne, bowling og skøjtehal, er fortsat lukket for almindeligt offentlig adgang.

Bestyrelsens ansvar at overholde alle retningslinjer

 • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at alle retningslinjer overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.
 • Det er også bestyrelsens ansvar at der bliver tjekket coronapas ved aktiviteter, hvor dette er et krav.

Indendørs foreningsaktivitet åbnes 21. april for idræt på idrætsanlæggene og 26. april for aktiviteter på skolerne

 • Alle idræts- og foreningsaktiviteter åbnes for børn og unge under 18 år uden coronapas og idræt for voksne over 70 år med fremvisning af coronapas.
 • Genåbningen gælder ikke sangaktiviteter
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper a max 25 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten
 • Brug af toiletter og depotrum er muligt
 • Det vil stå på indgangen, hvor mange personer lokalet/salen/hallen er godkendt til
 • Superligaordningen genoptages med en række tilpassede retningslinjer, gældende bl.a. for 2. division fodbold

Udendørs foreningsaktivitet

 • Forsamlingsforbuddet udendørs bliver hævet til max 50 personer fra 21. april. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
 • Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper a max 50 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.

Adgang, ophold, bad, omklædning og hygiejne

 • Efter afslutning på jeres aktivitet skal alle steder, som er berørt med hænder og krop afsprittes. Sørg selv for evt. håndsprit til brugerne og til at rengøre evt. udstyr undervejs eller efter brug 
 • Der kan afhentes desinfektionsservietter ved at kontakte den tekniske serviceleder på den enkelte skole eller ved afhentning i skøjtehallen eller på FIG’s kontor
 • Ved egne lokaler skal I sørge for at have ekstra fokus på rengøring af toiletter og kontaktflader og at der er adgang til håndvask eller håndsprit
 • Bade- og omklædningsfaciliteter er åbne og kan benyttes. Husk at afstand mm. også gælder i bade- og omklædningsfaciliteter, så husk at overholde afstandskravet på minimum 1 meter mellem personer
 • I kommunale lokaler, der anvendes af foreninger, er der sat spritdispensere op, og det er foreningens ansvar, at der sker afspritning af såvel kontaktpunkter og kontaktflader som brugernes hænder
 • Klublokaler og fællesområder (fx cafe) må benyttes til ophold, når retningslinjerne om afstand og hygiejne overholdes
 • Mundbind eller visir er stadig et krav indendørs i alle offentlige bygninger, butikker mm. Dette gælder også i vores kommunale lokaler. Det er et krav, når man færdes rundt i bygningerne og indtil man er på plads og klar til sin aktivitet. Det er ikke et krav at bruge mundbind under aktiviteten
 • Ligesom ved alle andre steder, hvor folk mødes, gælder det: Bliv hjemme, hvis du er syg, hold afstand, vask hænder.

Bookinger

 • Indendørs lokaler: Alle fritidsbrugere der har bookede tider i indendørs lokaler, sale, haller vil automatisk få genåbnet deres tider igen
 • Men husk, at lokalerne ikke må benyttes til aktiviteter for aldersgruppen 18-69 år
 • Hvis man ikke ønsker at bruge de aktive bookinger man har, skal man huske at afbooke i WFP, så andre evt. kan benytte sig af tiderne.

Ny automatisk nedlukningsmodel

Der er indført en ny og automatisk nedlukningsmodel, hvor vi som kommune dagligt modtager data for incidensgrænserne på sogne og kommuneniveau. Vi har 8 sogne i Gladsaxe og hver kan nedlukkes uafhængig af hinanden. Ifølge modellen skal der ske en automatisk nedlukning af sogne, når følgende tre kriterier ALLE er opfyldt på en og samme dag:

 1. Incidensen i sognet er over 400
 2. Der er registreret flere end 20 smittetilfælde
 3. Positivprocenten er på 2 eller derover

Kommunerne skal på baggrund af de opstillede kriterier udstede påbud om lukning af institutioner, lokaler og faciliteter m.v. på fx offentlige og private grundskoler og fritidstilbud.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at kontakte:

 • Konsulent Kasper Pedersen på mail: kajunp@gladsaxe.dk eller telefon: 5119 4341
 • Fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller telefon: 3957 5339
 • Booking ved at sende en mail til lokaler@gladsaxe.dk, så får I svar retur snarest muligt om hvad der kan lade sig gøre
 • Idrætsanlæggene ved at sende mail til idraet@gladsaxe.dk, eller telefonisk på 3957 6202 mandag til fredag mellem kl. 9-14

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen - og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen
Afdelingsleder
Gladsaxe Kommune
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
Mail: sornab@gladsaxe.dk