Menu

Genåbning - fra 1. marts 2021 åbner udendørs idræts- og fritidsliv igen, men med restriktioner

image
26. februar 2021 kl. 20:49

Kære foreninger

Regeringen har 24. februar 2021 meddelt planen for genåbningen fra 1. marts og frem og den omfatter bl.a., at forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og fritidsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer og udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test som er højst 72 timer gammel. Alle indendørs fritidsaktiviteter er fortsat lukket ned.

I første omgang gælder restriktioner til og med 5. april 2021, hvilket betyder at alle øvrige coronarestriktioner forlænges i perioden, herunder

  • Fortsat lukning af alle indendørs idræts- og kulturanlæg. Gælder alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter
    • Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget
  • Forsamlingsloftet på fem personer er fastholdt – i ikke organiseret regi
  • Fortsat forbud mod tilskuere: Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er stadig ikke tilladt hverken udendørs eller indendørs.

Foreningsaktivitet kan foregå udendørs

  • Forsamlingsforbuddet er hævet og er fra 1. marts på max 25 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
  • Toiletter vil på udvalgte idrætslokaliteter være tilgængelige, herunder på Bagsværd stadion og Gladsaxe idrætscenter ved både den grå bygning og toiletterne i campinghuset ved Isbanevej. Wc’erne vil være åbne i tidsrummet kl. 7-22.30
  • For wc-adgang på andre kulturelle- og fritidsanlæg, bedes I forespørge adgang pr. mail til lokaler@gladsaxe.dk
  • Kontakt idrætsanlæggene og servicelederen på den enkelte skole for nærmere aftale, hvis I har udstyr, der skal afhentes i fx depoter og indendørslokaler.
  • Ophold på toiletter og i opbevaringsrum mv. skal være kortvarigt. Ved afhentning af udstyr i fx depoter og indendørslokaler skal I sørge for at minimere antallet af dem, der afhenter og aflevere. Udpeg evt. en ansvarlig person på holdet eller i foreningen til at koordinere.

Udendørs kulturinstitutioner åbnes for offentligheden

  • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test som er højst 72 timer gammel.
  • Restriktionerne betyder, at der fortsat er lukket på alle indendørs kulturinstitutioner, herunder teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
  • På Gladsaxe Bibliotek vil der fortsat være åbent for ”click ’n’ collect” til lån af litteratur til studiebrug. Udlevering af materialer sker ud ad vinduet i bibliotekshaven. For yderligere oplysninger se www.gladbib.dk.

Bestyrelsens ansvar at overholde alle retningslinjer

  • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.
  • DIF har bl.a. udarbejdet 7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid se dem her: Spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

Bookinger

  • Indendørs lokaler: Alle fritidsbrugere der har bookede tider i indendørs lokaler, sale, haller vil i perioden frem til 5. april 2021 automatisk blive aflyst.
  • Kunstgræsbaner: Sæsonfordelingen på kunstgræs fortsætter fra mandag 1 marts 2021. Hvis man ikke ønsker at bruge de aktive bookinger man har, skal man huske at afbooke i WFP, så andre evt. kan benytte sig af tiderne.
  • Naturgræsbaner: Naturgræsområderne er lukkede indtil den nye sæson starter efter Påske (uge 14).
  • Skolebaner: Er lukkede indtil den nye sæson starter efter Påske (uge 14).
  • Øvrige udendørsanlæg: Fritidsbrugere der har bookede tider i WFP på øvrige udendørs idrætsanlæg er aktive fra 1. marts

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at kontakte:

  • Konsulent Kasper Pedersen på mail: kajunp@gladsaxe.dk eller telefon: 5119 4341
  • Fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller telefon: 3957 5339
  • Booking ved at sende en mail til lokaler@gladsaxe.dk, så får I svar retur snarest muligt om hvad der kan lade sig gøre
  • Idrætsanlæggene ved at sende mail til idraet@gladsaxe.dk, eller telefonisk på 3957 6202 mandag til fredag mellem kl. 9-14

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen - og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder

Gladsaxe Kommune
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
Mail: sornab@gladsaxe.dk