Menu

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 13-OKT-2021

image
28. september 2021 kl. 22:43

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19:00 i klubben.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Bestyrelsens sammensætning
    Da flere fra bestyrelsen træder tilbage i forhold til antallet af suppleanter giver det mening, at give alle medlemmer mulighed for at stille op til den nye bestyrelse.
  5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).
  6. Eventuelt.
Luk