Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021

image
26. juli 2021 kl. 23:34

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling mandag den 9. august 2021 kl. 19:00 i klubben.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.

Kommer senere...

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.

Kommer senere...

6. Frank Ørum er på valg og genopstiller til bestyrelsen.

7. Leif Andersen er på valg og genopstiller til bestyrelsen.

8. Arif Asif er på valg og genopstiller ikke. Jan Harpøth Sørensen opstiller til bestyrelsen.

9. Valg af to nye suppleanter. Helle Harpøth Sørensen og Anders Sukstorf opstiller som suppleanter.

10. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Birgitta F. Nielsen opstiller som revisorsuppleant.

11. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).

12. Eventuelt.

Luk