Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 15-NOV-2022

image
23. oktober 2022 kl. 20:49

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling tirsdag den 15. november 2022 kl. 19:00 i klubben.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.

Kommer senere...

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.

Kommer senere...

6. Formand Jørgen Franck er på valg og genopstiller til bestyrelsen. Dog ledes der efter en ny formand så Jørgen kan blive kasserer.

7. Næstformand Benjamin Ait Ahmed ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Steen Ove Hansen opstiller til bestyrelsen.

8. Kasserer Leif Nybo Andersen er ikke på valg til bestyrelsen. Leif ønsker dog at træde tilbage når der er fundet en afløser.

9. Bestyrelsesmedlem Jan Harpøth Sørensen er ikke på valg til bestyrelsen.

10. Bestyrelsesmedlem Sheref Bargholz er på valg og genopstiller til bestyrelsen.

11. Valg af to nye suppleanter. Helle Harpøth Sørensen og Anders Sukstorf opstiller som suppleanter.

12. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Birgitta F. Nielsen opstiller som revisorsuppleant.

13. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse).

14. Eventuelt.

Luk